O firmieOfertaPrawodawstwoAromatyKontaktNowościReceptury aplikacyjne  
 
IFS FOOD Certifcate
     
PRODUKTY
Rozwój zwycięskich koncepcji produktu zależy od tego czy prawidłowo rozumiemy potrzeby konsumenta

Na przestrzeni rozwoju rynku i jego rosnących wymogów staramy się rozwijać i doskonalić nasze produkty. Na stronie tej znajdą Państwo wybrane, oferowane przez nas produkty podzielone na grupy tak, aby ułatwić Państwu odnalezienie odpowiedniego produktu. Ofertę naszą ciągle doskonalimy a przyjęte w niej ostre kryteria selekcji pozwolą na dokonanie wyboru najlepszych produktów.
 
W krótkiej historii naszej firmy od 1991 roku wyprodukowaliśmy kilkadziesiąt tysięcy ton produktów sprzedanych głównie na rynku polskim. Od kilku lat, a zwłaszcza od czasu wejścia Polski do UE rozszerzamy zakres działania o nowe kraje. Umożliwia to stabilność i jednolite reguły prawne dotyczące warunków produkcji, wymogów legislacyjnych dotyczących produktów w zakresie substancji dopuszczonych i znakowania produktów.
 
Łatwo zatem przeliczyć, iż w oparciu o nasze rozwiązania wyprodukowano kilka milionów ton żywności. Staramy się dalej sprostać potrzebom rynku i dostarczać również coraz bardziej popularne rozwiązania smakowe z innych regionów Europy i świata, jak również zaprezentować zagranicą nasze rozumienie etnicznych smaków.
 
Można z całą pewnością stwierdzić, iż mimo różnic kulinarnych pomiędzy regionami Polski, Europy czy świata nasze produkty wszędzie uzyskują akceptację i uznanie za najlepsze wykonanie, co obala z jednej strony powszechną regułę o różnicach w preferencjach smakowych regionów na rzecz uniwersalnej reguły, iż

"najlepsze zawsze zyskuje uznanie a kompromis to za mało, aby odnieść sukces".