O firmieOfertaPrawodawstwoAromatyKontaktNowościReceptury aplikacyjne  
 
 
KONTAKT
ANKIETA DOSTAWCY
 



FORMULARZ SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
 
Nazwa firmy:
Adres:
Telefon
Fax
NIP
REGON
Osoba kierująca firmą
Imię i nazwisko
Telefon
e-mail
Osoba odpowiedzialna za realizację zamówień
Imię i nazwisko
Telefon
e-mail
Osoba odpowiedzialna za negocjacje cen
Imię i nazwisko
Telefon
e-mail
Osoba odpowiedzialna za System Jakości
Imię i nazwisko
Telefon
e-mail
Główny proces
Produkcja / Handel
Czy firma posiada certyfikowany system jakości?
  Tak     Nie
Jeżeli tak, to jaki?
Osoba wypełniająca ankietę:
E-mail:                                                         Telefon kontaktowy:

Wydrukuj ankietę