O firmieOfertaPrawodawstwoAromatyKontaktNowościReceptury aplikacyjne  
 
 
KONTAKT
ANKIETA OCENY ZADOWOLENIA ODBIORCY
 FORMULARZ SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
 
Nazwa firmy:
Adres:
1. Czy Państwa zdaniem nasze dostawy są wykonywane terminowo?
  Tak     Nie
2. Czy Państwa zdaniem?:
a) składanie zamówienia powinno odbywać się najpóźniej na
  4 dni     7 dni   
przed planowaną dostawą
b) dostawa powinna odbywać się
  odbiór własny przez kupującego     transportem sprzedającego   
3. Jak oceniają Państwo dostawy w zakresie:
a) kompletności dokumentacji
  dobrze     źle   
b) jakości technicznej
  dobrze     źle   
4. Stopień zadowolenia z jakości dostaw i usług
  zła jakość dostaw i usług
  średni poziom dostaw i usług
  nienaganne wykonanie dostaw i usług
  wysoka jakość dostaw i usług
5. Czy istnieje konieczność modyfikowania naszych wyrobów?
  Tak     Nie
Jeśli tak to, w jakim zakresie?
  zmiana wyglądu opakowania
  zmiana objętości opakowania
  inne
6. Czy odpowiadają Państwu parametry naszych produktów?
  Tak     Nie
Jeżeli nie to prosimy podać kierunki zmian:
7. Czy zakupują Państwo wyroby od innych firm o podobnym do naszego profilu produkcji?
  Tak     Nie
Jeżeli tak, to jakie to są produkty?
08. Sposób składania zamówień:
  telefon, fax
  Internet (e-mail)
  inne, jakie?
9. Współpraca w trakcie realizacji wyrobu / usługi:
  bardzo dobra
  zadawalająca
  zła
Uzasadnienie
10. Kompetencje personelu
  bardzo wysokie
  zadawalające
  słabe
Uzasadnienie
11. Terminy realizacji na tle firm o podobnym profilu działalności:
  krótsze
  podobne
  dłuższe
  nie wiem
Proszę uzasadnić wybraną odpowiedź:
12. Ceny na tle firm o podobnym profilu produkcji:
  niższe
  podobne
  wyższe
  nie wiem
Proszę uzasadnić wybraną odpowiedź:
13. Czy oferujemy dobrą jakość wyrobów w stosunku do ceny?
  Tak     Nie
Osoba wypełniająca ankietę:
E-mail:                                                         Telefon kontaktowy:

Wydrukuj ankietę