O firmieOfertaPrawodawstwoAromatyKontaktNowościReceptury aplikacyjne  
 
 
RECEPTURY APLIKACYJNE
 

Na tej stronie znajdą Państwo przykładowe aplikacje dla poszczególnych grup produktów, które przybliżą możliwości zastosowania naszych dodatków i rozwiązań smakowych w poszczególnych Państwa recepturach. W produkcji należy przestrzegać reguł technologicznych i uwzględnić różne uwarunkowania techniczne i surowcowe, które mają zasadniczy wpływ na efekt końcowy.
 
Ponadto przy doborze dawek aromatów należy uwzględnić również lokalne preferencje rynku, gdyż w niektórych regionach preferowane są silnejsze dawki niektórych aromatów a w niektórych nie np. czosnek, cebula, pieprz itp.
 
Poniżej znajdą Państwo wykaz norm na produkty spożywcze.  Przy projektowaniu nowego produktu, należałoby odnieść się do wymagań określonych przez Polską Normę, w których to znajdą Państwo wymogi dotyczące opakowań (transport, przechowalnictwo), oraz właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych jak również , zakres i sposób wykonywania badań.
 
Poniższy wykaz  będzie dla Państwa ułatwieniem w projektowaniu produktów. Na tym wykazie będziemy udostępniać nieaktualne normy ale bardzo przydatne w opracowaniu produktów.
 
Wykaz norm na produkty spożywcze