GRZYBY

GRZYBY, PRZETWORY, JAGODY.

PN-74 A-78515

Przetwory grzybowe. Mączka grzybowa jadalna.

Mączka grzybowa jadalna sporządzona z jednego lub kilku gatunków grzybów, przeznaczona do bezpośredniego spożycia i przetwórstwa w obrocie krajowym i na eksport.

PN-ISO 6477

Orzechy nanerczowi. Wymagania.

Wymagania dotyczące orzechów nanerczowych, otrzymanych z owoców drzewa cashew, przeznaczonych do spożycia.

PN-70 A-75030

Grzyby świeże i przetwory grzybowe. Nazwy i określenia.

Nazwy i określenia świeżych grzybów i przetworów grzybowych, używane w pozyskaniu, skupie, przerobie i obrocie handlowym.

PZ-77 A-78502

Półprzetwory grzybowe. Grzyby w solance.

Grzyby w solance sporządzone z jednego gatunku grzybów dopuszczonych do procesu solenia przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, przeznaczone do dalszego przerobu w obrocie krajowym.

PN-75 A-77605

Przetwory owocowe. Owoce leśne suszone.

Owoce leśne.

PN-92 A-78503

Przetwory grzybowe. Grzyby marynowane.

Grzyby marynowane przeznaczone do bezpośredniego spożycia, sporządzone z gatunków grzybów dopuszczonych do marynowania aktualnie obowiązującymi przepisami wydanymi przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej.

 

AGRO FOOD SPÓŁKA AKCYJNA ul. Żarnowiecka 56, 42-436 Pilica, POLSKA
Telefon: +48 032 265 12 40, Fax: +48 032 265 12 39
e-mail: aft@aft.com.pl ; Web Site: www.aft.com.pl