NAPOJE ALKOHOLOWE I BEZALKOHOLOW

NAPOJE ALKOHOLOWE I BEZALKOHOLOWE.

 

NAPOJE BEZALKOHOLOWE.

PN-ISO 1572

Herbata. Przygotowanie rozdrobnionej próbki o znanej zawartości suchej masy.

Metoda przygotowania rozdrobnionej próbki herbaty i oznaczanie w niej zawartości suchej masy, przeznaczonej do badań analitycznych, które wymagają przeliczenia wyników na sucha masę.

PN-ISO 1573

Herbata. Oznaczanie ubytku masy w temperaturze 103 C

Metoda oznaczania ubytku masy herbaty, suszonej w powietrzu w temperaturze 103 C

PN- ISO 1575

Herbata. Oznaczanie popiołu ogólnego.

Metoda oznaczania popiołu ogólnego otrzymanego z herbaty

PN-ISO 1576

Herbata. Oznaczanie popiołu rozpuszczalnego w wodzie i popiołu nierozpuszczalnego w wodzie.

Metoda oznaczania popiołu rozpuszczalnego w wodzie i popiołu nierozpuszczalnego w wodzie, otrzymanego z herbaty.

PN-ISO1577

Herbata. Oznaczanie popiołu nierozpuszczalnego w kwasie.

Metoda oznaczania popiołu nierozpuszczalnego w kwasie otrzymanego z herbaty.

PN-ISO 1578

Herbata. Oznaczanie alkaliczności popiołu rozpuszczalnego w wodzie.

Metoda oznaczania alkaliczności popiołu rozpuszczalnego w wodzie.

PN-ISO 1839

Herbata. Pobieranie próbek

Metoda pobierania próbek herbaty. Metodę stosuje się do pobierania próbek z opakowań różnej wielkości.

PN- ISO 3103

Herbata. Przygotowanie naparu do badań sensorycznych.

Metoda przygotowania naparu herbaty, przeznaczonego do badań sensorycznych, przez naparzanie liścia.

PN-ISO 6078

Herbata czarna. Terminologia.

Wybrane terminy stosowane w światowym handlu herbatą; terminy odnoszą się do produkcji herbaty oraz istotnych aspektów związanych z ustaleniem wartości herbaty w handlu.

PN-ISO 9768

Herbata. Oznaczanie wyciągu wodnego.

Metoda oznaczania wyciągu wodnego z herbaty.

PN-A-79039

Napoje bezalkoholowe gazowane słodzone cukrem i aspartamem, cukrem i aspartamem z acesulfamem K oraz cukrem i acesulfamem K.

Norma dotyczy napojów bezalkoholowych gazowanych słodzonych cukrem i aspartamem, cukrem i aspartamem z acesulfamem K oraz cukrem i acesulfamem K w produkcji o obrocie.

 

NAPOJE BEZALKOHOLOWE. METODY BADAŃ.

PN-85 A-79033

Napoje bezalkoholowe. Pobieranie próbek i metody badań.

Metoda pobierania próbek i metody badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych napojów bezalkoholowych gazowanych i nie gazowanych.

AGRO FOOD SPÓŁKA AKCYJNA ul. Żarnowiecka 56, 42-436 Pilica, POLSKA
Telefon: +48 032 265 12 40, Fax: +48 032 265 12 39
e-mail: aft@aft.com.pl ; Web Site: www.aft.com.pl