PRODUKTY UBOCZNE PRZEMYSŁU MIĘSN

PRODUKTY UBOCZNE PRZEMYSŁU MIĘSNEGO.

PN-A-82116

Żółć zwierzęca konserwowana chemicznie oraz jej koncentraty.

Sposób pobierania i przygotowywania próbek oraz metody badań żółci zwierzęcej konserwowanej chemicznie oraz jej koncentratów.

PN-64 A-85701

Krew zwierząt rzeźnych i jej pochodne.

Krew pochodząca z uboju trzody chlewnej, bydła, cieląt, owiec i koni oraz pochodne krwi, przeznaczone na cele farmaceutyczne, spożywcze, paszowe lub techniczne.

PN-93 A-82245

Żelatyna spożywcza.

Żelatyna spożywcza otrzymywana z surowców kolagenowych.

 

AGRO FOOD SPÓŁKA AKCYJNA ul. Żarnowiecka 56, 42-436 Pilica, POLSKA
Telefon: +48 032 265 12 40, Fax: +48 032 265 12 39
e-mail: aft@aft.com.pl ; Web Site: www.aft.com.pl