MIĘSO I PRZETWORY

MIĘSO I PRZETWORY.

PN-88-A-82003

Wołowina części zasadnicze.

Wołowina w częściach zasadniczych uzyskanych w fazie rozbioru półtusz lub ćwierćtusz wołowych uznanych przez Weterynaryjna Inspekcję Sanitarną za zdatne do spożycia bez zastrzeżeń.

BN-88 8011-04

Wyroby przemysłu spożywczego. Bekon eksportowy.

Bekon peklowany lub peklowany wędzony przeznaczony na eksport w formie części ciętych lub plasterków.

BN-79 8151-26

Wyroby przemysłu spożywczego półfabrykaty i wyroby gotowe. Produkcja garmażeryjna.

Schab uformowany oraz pozostałe elementy porozbiorowe uzyskane z rozbioru schabu z kością świeżego lub mrożonego.

BN-86 8011-06

Mięso i przetwory mięsne. Mięso bez kości na przetwory z mięsa rozdrobnionego.

Mięso drobne bez kości niepeklowane, peklowane lub mrożone, otrzymane z wykrawania tusz, półtusz, ćwierćtusz zwierząt rzeźnych.

BN-84 8151-55

Wyroby przemysłu spożywczego półprodukty i wyroby gotowe. Produkcja garmażeryjna.

Elementy mięsa i mięsa drobne uzyskane z rozbioru tusz baranich świeżych i mrożonych krajowych lub z importu klasy I ,II, III oraz mięsa drobne wykrawane z elementów surowych lub gotowanych.

BN-73 8151-37

Półfabrykaty i wyroby mięsne i drobiowe. Produkcja garmażeryjna.

Mięso z rozbioru szynki z kością i golonką, świeżej lub mrożonej, na mięsa drobne.

BN-73 8151-38

Półfabrykaty i wyroby mięsne i drobiowe. Produkcja garmażeryjna.

 Mięso z rozbioru łopatki z kością i golonką świeżej lub mrożonej na mięsa drobne.

BN-71 8151-21

Półfabrykaty i wyroby mięsne i drobiowe. Produkcja garmażeryjna.

Szynka bez kości przygotowana do wędzenia, gotowania oraz pozostałe elementy porozbiorowe uzyskane z rozbioru szynki z golonką.

BN-80 8151-23

Wyroby przemysłu spożywczego, półfabrykaty i wyroby gotowe. Mięso z rozbioru ćwierćtusz wołowych klasy 3.

Mięsa drobne i elementy uzyskane z rozbioru i wykrawania ćwierćtusz wołowych z bydła dorosłego klasy 3.

BN-91 8011-23

Mięso i przetwory mięsne. Mięso wołowe i cielęce przeznaczone na eksport.

Wymagania jakościowe dotyczące mięsa:

wołowego w półtuszach i ćwierćtuszach, cielęcego w tuszach i półtuszach, wołowego i cielęcego w elementach i zestawach z kością lub bez kości.

BN-91 8011-22

Mięso i przetwory mięsne. Mięso wieprzowe przeznaczone na eksport.

Mięso wieprzowe przeznaczone na eksport w asortymentach półtusze wieprzowe chłodzone lub mrożone, wieprzowina w elementach mrożona, zestaw mięsa wieprzowego mrożony.

BN-70 8011-20

Przetwory mięsne. Mięso porcjowane i paczkowane na zaopatrzenie detalu.

Mięso wieprzowe, wołowe, cielęce, barnie porcjowane i paczkowane przeznaczone na zaopatrzenie sieci sklepów detalicznych.

BN-80 8151-13

Wyroby przemysłu spożywczego półfabrykaty i wyroby gotowe. Mięso z rozbioru ćwierćtusz wołowych z bydła młodego klasy 2.

Mięsa drobne i elementy uzyskane z rozbioru i wykrawania ćwierćtusz wołowych klasy 2 z bydła młodego.

BN-81 8151-12

Wyroby przemysłu spożywczego półprodukty i wyroby gotowe. Mięso z rozbioru świeżych ćwierćtusz wołowych z bydła młodego klasy 1.

Mięso drobne i elementy uzyskane z rozbioru wykrawania ćwierćtusz wołowych przednich i tylnych klasy 1 z bydła młodego.

BN-71 8151-10

Półfabrykaty i wyroby mięsne i drobiowe. Mięso z rozbioru świeżych tusz cielęcych klasy 1.

Mięso z rozbioru świeżych tusz cielęcych klasy 1.

BN-71 8151-11

Półfabrykaty i wyroby mięsne i drobiowe. Mięso z rozbioru świeżych tusz cielęcych kl.2.

Mięso z rozbioru świeżych tusz cielęcych klasy 2.

BN-79 8151-07

Wyroby przemysłu spożywczego półfabrykaty i wyroby gotowe. Elementy i mięsa drobne uzyskane z rozbioru półtusz wieprzowych.

Elementy i mięsa drobne uzyskane z rozbioru półtusz wieprzowych wszystkich klas pełnych lub niepełnych.

BN-71 8151-06

Półfabrykaty i wyroby mięsne drobiowe. Mostek bez kości oraz pozostałe elementy porozbiorowe uzyskane z rozbioru tusz cielęcych klasy 1.

Mostek bez kości oraz pozostałe elementy porozbiorowe uzyskane z rozbioru tusz cielęcych klasy 1.

BN-78 8151-51

Wyroby przemysłu spożywczego półfabrykaty i wyroby gotowe. Elementy i mięsa drobne uzyskane z rozbioru tuszek królików.

Elementy i mięsa drobne uzyskane z rozbioru i wykrawania tuszek królików świeżych, mrożonych i gotowanych.

BN-77 8151-49

Półfabrykaty wyroby mięsne i drobiowe. Elementy i mięsa drobne uzyskane do rozbioru tuszek nutrii.

Elementy i mięsa drobne uzyskane z rozbioru i wykrawania nutrii ( bobrzyków) surowych lub gotowanych.

BN-73 8151-41

Półfabrykaty i wyroby mięsne i drobiowe. Mięso z rozbioru świeżych ćwierćtusz wołowych tylnych klasy 1 i 2 bez polędwic.

Mięso z rozbioru świeżych ćwierćtusz wołowych tylnych klasy 1 i 2 bez polędwic.

BN-73 8151-39

Półfabrykaty i wyroby mięsne i drobiowe. Szynka bez kości przygotowana do wędzenia, gotowania, golonka jako element oraz pozostałe elementy porozbiorowe uzyskane z rozbioru szynki z golonką nie poddanej obróbce.

Szynka bez kości przygotowana do wędzenia, gotowania, golonka jako element oraz pozostałe elementy porozbiorowe uzyskane z rozbioru szynki z golonką, świeżej lub mrożonej.

BN-73 8151-42

Półfabrykaty i wyroby mięsne i drobiowe. Mięso z rozbioru świeżych ćwierćtusz wołowych tylnych klasy 1 i 2 z jałowic i wolców bez polędwic.

Mięso z rozbioru świeżych ćwierćtusz wołowych tylnych klasy 1 i 2 z jałowic i wolców bez polędwic.

BN-90 8011-02

Mięso. Elementy przygotowane do obrotu krajowego.

Wieprzowina, wołowina, cielęcina i baranina w elementach uzyskanych z obróbki i wykrawania części zasadniczych.

BN-73 8151-36

Półfabrykaty i wyroby mięsne i drobiowe. Mięso do rozbioru golonki wieprzowej przedniej.

Mięso drobne uzyskane z rozbioru golonki wieprzowej przedniej świeżej lub mrożonej.

BN-73 8151-45

Półfabrykaty i wyroby mięsne i drobiowe. Podroby z rozbioru ośrodków wieprzowych zdekompletowanych (bez ozorów)

Podroby z rozbioru ośrodków wieprzowych zdekompletowanych bez ozorów.

BN-79 8151-14

Wyroby przemysłu spożywczego półfabrykaty i wyroby gotowe. Łopatka bez kości uformowana oraz pozostałe elementy porozbiorowe uzyskane z rozbioru łopatki z golonką lub bez golonki.

Łopatka bez kości uformowana oraz pozostałe elementy porozbiorowe uzyskane z rozbioru łopatki z golonką lub bez golonki świeżej lub mrożonej.

BN-71 8151-16

Półfabrykaty i wyroby mięsne i drobiowe. Łopatka bez kości przygotowana do wędzenia, gotowania oraz pozostałe elementy porozbiorowe uzyskane z rozbioru łopatki z golonką.

Łopatka bez kości przygotowana do wędzenia, gotowania oraz pozostałe elementy porozbiorowe uzyskane z rozbioru łopatki z golonką świeżej lub mrożonej.

BN-71-8151-19

Półfabrykaty i wyroby mięsne i drobiowe. Szynka bez kości przygotowana do wędzenia, gotowania oraz pozostałe elementy porozbiorowe, uzyskane z rozbioru szynki z kością bez golonki.

Szynka bez kości przygotowana do wędzenia, gotowania oraz pozostałe elementy porozbiorowe, uzyskane z rozbioru szynki z kością bez golonki świeżej lub mrożonej.

BN-73 8151-43

Półfabrykaty i wyroby mięsne i drobiowe. Mięso z rozbioru golonki wieprzowej tylnej.

Mięso z rozbioru golonki wieprzowej tylnej świeżej lub mrożonej na mięsa drobne.

BN-73 8151-44

Półfabrykaty i wyroby mięsne i drobiowe. Mięso z rozbioru świeżych tusz cielęcych klasy 3.

Mięso z rozbioru świeżych tusz cielęcych klasy 3.

BN-73 8151-40

Półfabrykaty i wyroby mięsne i drobiowe. Łopatka bez kości przygotowana do wędzenia, gotowania, golonka jako element oraz pozostałe elementy porozbiorowe uzyskane z rozbioru łopatki z golonką nie poddanej obróbce.

Łopatka bez kości przygotowana do wędzenia, gotowania, golonka jako element oraz pozostałe elementy porozbiorowe uzyskane z rozbioru łopatki z golonką świeżej lub mrożonej.

BN-79 8151-25

Wyroby przemysłu spożywczego półfabrykaty i wyroby gotowe. Karkówka bez kości oraz pozostałe elementy porozbiorowe.

Karkówka bez kości dla produkcji garmażeryjnej, uzyskana z karkówki z kością świeżej lub mrożonej.

BN-81 8151-31

Wyroby przemysłu spożywczego półprodukty i wyroby gotowe. Mięso z rozbioru świeżych ćwierćtusz wołowych klasy 1 i 2.

Mięso drobne i elementy uzyskane z rozbioru i wykrawania ćwierćtusz wołowych z bydła dorosłego klasy 1 i 2.

BN-79 8151-20

Wyroby przemysłu spożywczego półfabrykaty i wyroby gotowe. Szynka bez kości uformowana oraz pozostałe elementy porozbiorowe uzyskane z rozbioru szynki z golonka lub bez golonki.

. Szynka bez kości uformowana oraz pozostałe elementy porozbiorowe uzyskane z rozbioru szynki z golonka lub bez golonki świeżej lub mrożonej.

BN-71 8151-18

Półfabrykaty i wyroby mięsne i drobiowe. Łopatka bez kości przygotowana do wędzenia, gotowania oraz pozostałe elementy porozbiorowe uzyskane z rozbioru łopatki z kością bez golonki.

. Łopatka bez kości przygotowana do wędzenia, gotowania oraz pozostałe elementy porozbiorowe uzyskane z rozbioru łopatki z kością bez golonki, świeżej lub mrożonej.

BN-71 81851-17

Półfabrykaty i wyroby mięsne i drobiowe. Boczek bez kości oraz żeberka.

Boczek bez kości oraz żeberka.

BN-91 8011-24

Mięso i przetwory mięsne. Mięso jagnięce przeznaczone na eksport.

Wymagania jakościowe dotyczące mięsa jagnięcego w tuszach, elementach z kością, porcjowanych elementach z kością i mięsa odkostnionego przeznaczonych na eksport.

PN-86 A-82002

Wieprzowina. Części zasadnicze.

Wieprzowina w częściach zasadniczych z podziału półtusz z uwzględnieniem budowy anatomicznej.

PN-A-82005

Cielęcina. Części zasadnicze.

Cielęcina w częściach zasadniczych- części uzyskane z podziału tusz cielęcych z uwzględnieniem ich budowy anatomicznej i przydatności kulinarnej.

PN-A-82006

Baranina. Części zasadnicze.

Baranina w częściach zasadniczych- części uzyskane z podziału tusz baranich z uwzględnieniem budowy anatomicznej i przydatności kulinarnej.

PN-92 A-86521

Mięso i przetwory drobiowe. Terminologia.

Podstawowa terminologia dotycząca mięsa drobiowego, przetworów drobiowych, technologii oraz cech jakościowych.

PN-92 A- 86522

Mięso drobiowe oddzielone mechanicznie.

Mięso drobiowe oddzielone mechanicznie z elementów tuszek lub całych tuszek, przeznaczone do przetwórstwa spożywczego.

PN-A-86523

Produkty drobiarskie. Podroby drobiowe.

.Podroby drobiowe schłodzone lub zamrożone, przeznaczone do celów spożywczych. Nie dotyczy  wątroby drobiowej przetłuszczonej.

PN-A-86525

Produkty drobiarskie. Konserwy drobiowe. Wymagania wspólne.

Wspólne wymagania dotyczące konserw drobiowych sterylizowanych i pasteryzowanych.

PN-A-86526

Produkty drobiarskie. Wędliny drobiowe. Wymagania wspólne.

Wspólne wymagania dla wędlin otrzymanych z mięsa drobiowego, tłuszczów, podrobów, surowców uzupełniających i przypraw oraz substancji dodatkowych dozwolonych.

PN-A-86529

Mrożone potrawy kulinarne z mięsa drobiowego

Wymagania dotyczące gotowych potraw kulinarnych z mięsa drobiowego, które zostały utrwalone przez zamrożenie i SA przeznaczone do obrotu.

PN-A-75960

Konserwy mięsno warzywne.

Konserwy miesno warzywne.

PN-A-82007

Przetwory mięsne. Wędliny.

Wędliny ( wędzonki, kiełbasy, wędliny podrobowe, produkty blokowe) wyprodukowane z mięsa, tłuszczu i podrobów zwierząt rzeźnych, wędliny z dodatkiem mięsa drobiowego, końskiego i dziczyzny z surowcami uzupełniającymi lub bez.

PN-A-82008

PN-A-82008

Przetwory mięsne paczkowane plasterkowane lub porcjowane, zamknięte w folię nieprzepuszczalną lub w torebki foliowe, odpowietrzone lub pakowane w atmosferze gazów obojętnych.

PN-A-85702

Osłonki naturalne.

Osłonki naturalne przeznaczone do produkcji wędlin.

AGRO FOOD SPÓŁKA AKCYJNA ul. Żarnowiecka 56, 42-436 Pilica, POLSKA
Telefon: +48 032 265 12 40, Fax: +48 032 265 12 39
e-mail: aft@aft.com.pl ; Web Site: www.aft.com.pl