WINA I MIODY PITNE

WINA I MIODY PITNE. METODY BADAŃ.

PN-72 A-75050

Przetwory owocowe, warzywne, wina i miody pitne. Pobieranie próbek.

Metody pobierania próbek przetworów owocowych, warzywnych, win i miodów pitnych przeznaczonych do badań organoleptycznych i fizyko chemicznych.

PN-90 A-79120/01

Wina i miody pitne. Przygotowanie próbek i metody badań. Zakres badań i postanowienia ogólne.

Metody badań jakości win i miodów pitnych oraz wymagania ogólne przy stosowaniu tych metod.

PN-90 A-79120/02

Wina i miody pitne. Przygotowanie próbek i metody badań. Ocena organoleptyczna.

Metoda oceny organoleptycznej wina lub miodów pitnych.

PN-90 A-79120/03

Wina i miody pitne. Przygotowanie próbek i metody badań. Oznaczanie gęstości.

Metoda oznaczania gęstości względnej wina lub miodu pitnego metodą piknometryczną oraz podanie sposobu przeliczania gęstości względnej napoju na gęstość bezwzględną.

PN-90 A-79120/04

Wina i miody pitne. Przygotowanie próbek do badań. Oznaczanie zawartości alkoholu etylowego.

Metoda oznaczania zawartości alkoholu etylowego w winach lub miodach pitnych.

PN-90 A-79120/05

Wina i miody pitne. Przygotowanie próbek i metody badań. Oznaczanie zawartości ekstraktu całkowitego i bezcukrowego.

Metoda oznaczania zawartości ekstraktu całkowitego (ogółem) w winach i miodach pitnych metodą pomiaru gęstości oraz sposób obliczania zawartości ekstraktu bezcukrowego.

PN-90 A-79120/06

Wina i miody pitne. Przygotowanie próbek i metody badań. Oznaczanie zawartości cukrów.

Metody ilościowego oznaczania zawartości cukrów bezpośrednio redukujących i cukrów redukujących po inwersji.

PN-90 A-79120/07

Wina i miody pitne. Przygotowanie próbek i metody badań. Oznaczanie kwasowości ogółem.

Metody oznaczania kwasowości ogólnej: metoda miareczkowania potencjometrycznego (metoda odwoławcza), metoda miareczkowania wobec błękitu bromotymolowego.

PN-90 A-79120/08

Wina i miody pitne. Przygotowanie próbek i metody badań. Oznaczanie kwasowości lotnej.

Metoda oznaczania zawartości kwasów lotnych w winie i miodach pitnych metoda miareczkową,

PN-90 A-79120/09

Wina i miody pitne. Przygotowanie próbek i metody badań. Oznaczanie zawartości popiołu.

Metoda ilościowego oznaczania zawartości popiołu w winach i miodach pitnych.

PN-90 A-79120/10

Wina i miody pitne. Przygotowanie próbek i metody badań. Oznaczanie zawartości dwutlenku siarki.

Jodometryczna metoda ilościowego oznaczania zawartości wolnego i ogólnego dwutlenku siarki.

PN-90 A-79120/11

Wina i miody pitne. Przygotowanie próbek i metody badań. Oznaczanie zawartości kwasu sorbowego.

Metoda oznaczania zawartości kwasu sorbowego w winie.

PN-90 A-79120/12

Wina i miody pitne. Przygotowanie próbek i metody badań. Oznaczanie zawartości chlorków.

Metoda oznaczania zawartości chlorków w winach i miodach pitnych metoda organometryczną ( metoda Volharda).

 

AGRO FOOD SPÓŁKA AKCYJNA ul. Żarnowiecka 56, 42-436 Pilica, POLSKA
Telefon: +48 032 265 12 40, Fax: +48 032 265 12 39
e-mail: aft@aft.com.pl ; Web Site: www.aft.com.pl