WYROBY SPIRYTUSOWE GATUNKOWE

WYROBY SPIRYTUSOWE GATUNKOWE. METODY BADAŃ.

PN-A-79529-1

Wyroby spirytusowe gatunkowe. Metody badań. Zakres badań i postanowienia ogólne.

Metody badań wyrobów spirytusowych gatunkowych. Norma ma zastosowanie do przeprowadzania oceny jakości wyrobów w produkcji i obrocie.

PN-A-79529-2

Wyroby spirytusowe gatunkowe. Metody badań. Ocena organoleptyczna.

Zasady oceny organoleptycznej tj. klarowności, barwy, osadu, zanieczyszczeń wewnętrznych, zapachu i smaku wyrobu spirytusowego gatunkowego. Podano również sposób oceny organoleptycznej gotowego wyrobu w opakowaniu jednostkowym. Norma ma zastosowanie do kontroli wyrobów w produkcji i obrocie.

PN-A-79529-3

Wyroby spirytusowe gatunkowe. Metody badań. Sprawdzanie napełnienia ( nalewu).

Sposoby oznaczania napełnienia metoda wagowa i objętościową.

PN-A-79529-4

Wyroby spirytusowe gatunkowe. Metody badań. Oznaczanie gęstości i mocy.

Metody oznaczania gęstości i mocy wyrobów spirytusowych gatunkowych z wyjątkiem kremów. Norma ma zastosowanie do kontroli wyrobów w produkcji i obrocie.

PN-A-79529-5

Wyroby spirytusowe gatunkowe. Metody badań. Oznaczanie zawartości ekstraktu.

Metody oznaczania zawartości ekstraktu w wyrobach spirytusowych gatunkowych z wyjątkiem kremów. Norma ma zastosowanie do kontroli wyrobów w produkcji i obrocie.

PN-A-79529-6

Wyroby spirytusowe gatunkowe. Metody badań. Oznaczanie gęstości, mocy i zawartości ekstraktu w kremach.

Metody oznaczania gęstości, mocy i zawartości ekstraktu dla grupy wyrobów spirytusowych gatunkowych- kremów.

PN-A-79529-7

Wyroby spirytusowe gatunkowe. Metody badań. Oznaczanie zawartości alkoholu metylowego.

Metody oznaczania zawartości alkoholu metylowego w wyrobach spirytusowych gatunkowych. Metoda kolorymetryczna z odczynnikiem Schaffa. Metoda kolorymetryczna z kwasem chromotropowym. Metoda chromatograficzna (metoda odwoławcza).

PN-A-79529-8

Wyroby spirytusowe gatunkowe. Metody badań. Oznaczanie zawartości fuzli.

Metody oznaczania zawartości fuzli w wyrobach spirytusowych gatunkowych. Metoda kolorymetryczna. Metoda chromatografii gazowej.

PN-A-79529-9

Wyroby spirytusowe gatunkowe. Metody badań. Oznaczanie zawartości aldehydów.

Metoda oznaczania zawartości aldehydów w wyrobach spirytusowych gatunkowych. Norma ma zastosowanie do kontroli wyrobów w produkcji i w obrocie.

PN-A-79529-10

Wyroby spirytusowe gatunkowe. Metody badań. Oznaczanie kwasowości.

Metoda oznaczania kwasowości w wyrobach spirytusowych gatunkowych. Norma ma zastosowanie do kontroli wyrobów w produkcji i w obrocie.

PN-A-79529-11

Wyroby spirytusowe gatunkowe. Metody badań. Oznaczanie zawartości estrów.

Metoda oznaczania zawartości estrów w wyrobach spirytusowych gatunkowych. Norma ma zastosowanie do kontroli wyrobów w produkcji i w obrocie.

PN-A-79529-12

Wyroby spirytusowe gatunkowe. Metody badań. Oznaczanie zawartości furfuralu.

Metoda sprawdzania obecności furfuralu i metodę oznaczania jego zawartości w wyrobach spirytusowych gatunkowych. Norma ma zastosowanie do kontroli wyrobów w produkcji i w obrocie.

PN-A-79529-14

Wyroby spirytusowe gatunkowe. Metody badań. Oznaczanie ilości osadu.

Metoda oznaczania ilości osadu w wyrobach spirytusowych gatunkowych. Norma ma zastosowanie do kontroli wyrobów w produkcji i w obrocie.

PN-A-79529-15

Wyroby spirytusowe gatunkowe. Metody badań. Obliczanie liczby Lusson- Girarda.

Sposób obliczania liczby Lusson- Girarda dla wyrobów spirytusowych gatunkowych wytrawnych naturalnych i naturalnych mieszanych oraz spirytusów specjalnych (arak, rum).

 

AGRO FOOD SPÓŁKA AKCYJNA ul. Żarnowiecka 56, 42-436 Pilica, POLSKA
Telefon: +48 032 265 12 40, Fax: +48 032 265 12 39
e-mail: aft@aft.com.pl ; Web Site: www.aft.com.pl