O firmieOfertaPrawodawstwoAromatyKontaktNowościReceptury aplikacyjne  
 
 

AROMATY
AROMATY SPOŻYWCZE
 

Aromaty są niezbędnym składnikiem poprawiającym walory zapachowe i smakowe produktów. Pomagają wydobyć z nich jedyny niepowtarzalny smak.
 
Aromat może spełniać kilka ról: nadawać smak wcześniej nieobecny w produkcie, wzmacniać właściwy smak produktu lub maskować jego nieprzyjemny smak. Pod względem właściwości mogą być rozpuszczalne w wodzie, w tłuszczu, mogą mieć postać proszku, emulsji, płynu. Zatem skład aromatu zależy od roli jaką ma do spełnienia, jego konkretnego zastosowania i postaci w jakiej może być dozowany.
 
Trendy na stosowanie aromatów naturalnych ponownie się wzmacniają, jednakże aromat naturalny jest czymś innym niż sobie wyobrażamy. Aromat jest naturalny w znaczeniu ustawy, jeśli został wyprodukowany ze składników roślinnych lub zwierzęcych w procesach obróbki: fizycznej, enzymatycznej czy bakteriologicznej. Nie oznacza to, że aromat pochodzi od składnika, który nadaje mu nazwę np. aromat truskawkowy nie pochodzi z truskawek, aromat mięsa z mięsa, a wanilii z lasek waniliowych. Ustawowa definicja naturalności obejmuje szeroką grupę technicznych metod pozyskiwania aromatów opisanych w podstronie - Pozyskiwanie aromatów.
 
Aromat "naturalny" w sensie prawa spożywczego to nie to samo co rozumiemy pod pojęciem naturalny w języku obiegowym.
Aromaty naturalne możemy zdefiniować jako dwie grupy:
 
Aromaty FTNF- (od owocu dającego nazwę) składniki aromatyczne pochodzą wyłącznie z owocu, który nadaje mu nazwę. Wówczas aromat truskawkowy FTNF pochodzić może wyłącznie z owoców truskawek.
 
Aromaty WONF - (z innymi aromatami naturalnymi) aromat uzyskiwany jest z surowców naturalnych. Aromat truskawki WONF może przykładowo być uzyskiwany z składników aromatycznych występujących w owocu brzoskwini.

Przemysł aromatów: historia badań i rozwoju
W dawnych latach, chcąc uzyskać konkretny smak przygotowywanego posiłku, bądź w taki czy inny sposób ten smak zmodyfikować, dodawano do potraw różnorakie części roślin. Dodawano je w postaci, w jakiej występują w przyrodzie lub też mielono. Przez długi czas był to jedyny znany sposób przyprawiania jedzenia. Dopiero w średniowieczu po raz pierwszy przeprowadzono proces ekstrakcji z surowców roślinnych, a następnie proces destylacji substancji lotnych. Te ostatnie stosowane były głównie do celów farmaceutycznych, aż w końcu w wieku XIX odkryto, że wspaniale nadają się również do przyprawiania produktów żywnościowych. W drugiej połowie XIX wieku chemicy zaczęli wykorzystywać potencjał aromatyczny niektórych związków syntetycznych, takich jak chociażby wanilina, otrzymywana z gwajakolu (o-metoksyfenolu). Można więc uznać, że w połowie XIX wieku narodziła się nowa gałąź przemysłu: przemysł aromatów.