O firmieOfertaPrawodawstwoAromatyKontaktNowościReceptury aplikacyjne  
 
 

AROMATY
POZYSKIWANIE AROMATÓW
 

Pod względem pozyskiwania aromatów i technicznych metod ich uzyskiwania możemy je podzielić na:
 
Aromaty ze źródeł naturalnych - uzyskiwane z roślin i ich części: owoców, korzeni itd. poprzez ekstrakcję i destylację.
 
Aromaty z mikroorganizmów - produkowane przez grzyby i ekstrakty drożdżowe.
 
Aromaty z procesów hydrolizy - w wyniku oddziaływania na proteiny mocnymi kwasami lub zasadami. Klasycznym produktem hydrolizy jest przyprawa do zupy Maggi.
 
Aromaty reakcyjne - powstają w procesie obróbki cieplnej w następujących reakcjach: Maillarda, rozpadu Streckera i kondensacji. Produktami końcowymi są: aldehydy, pyrazyny, tiazole. Największe znaczenie w produkcji tych aromatów mają generowane w tym procesie heterocykliczne związki aromatyczne, które jednocześnie najtrudniej otrzymać drogą syntezy chemicznej. Do tych aromatów należy szeroka paleta aromatów smażenia, prażenia i pieczenia.
 
Aromaty otrzymywane w procesach enzymatycznych - substancjami wyjściowymi są tu pewne białka i tłuszcze, które pod wpływem enzymów wytwarzają aromat i w ten sposób uzyskuje się wiele aromatów serowych oraz niektóre z aromatów maślanych.
 
Ostatnią grupą aromatów są aromaty otrzymywane w procesach biotechnologicznych i z zastosowaniem technologii genetycznej.