O firmieOfertaPrawodawstwoAromatyKontaktNowościReceptury aplikacyjne  
 
 
O FIRMIE
KONTROLA JAKOŚCI
 


Kontrola jakości jest jednym z działów zarządzania jakością. Pozycje kontrolne mogą być analityczne, sensoryczne czy nawet mikrobiologiczne. Działy te zarządzają przykładowo danymi dotyczącymi specyfikacji klientów, wynikami badań w systemie EDV, który jest hierarchicznie uporządkowany najwyżej. Kontrolowane jest wejście i wyjście towaru oraz wszystkie kroki produkcyjne.
 
W przypadku zewnętrznego wejścia towaru w naszej tematyce chodzi głównie o substancje naturalne i zapachowe. Na początku przeprowadzana jest kontrola identyfikacyjne, w trakcie której na podstawie badań wyglądu, klarowności i gęstości decyduje się o prawidłowości dostarczonej substancji. Pobierane w tym celu próbki przechodzą kolejno te same punkty kontroli jakości jak późniejsze towary wychodzące - a więc gotowe olejki perfumowane.
 
Zarówno surowiec jak i gotowa kompozycja charakteryzują się ustalonym profilem analitycznym i sensorycznym, który ustalony jest w specyfikacji produktu. Specyfikacja taka ustalona jest na stałe wewnątrzzakładowo lub uzgodniona z dostawcą lub klientem na podstawie umów. Specyfikacja taka jest rodzajem „dowodu osobistego" produktu, który kontrolowany jest w trakcie sprawdzania jakości. Sprawna i precyzyjna praca odgrywa podstawową rolę, ponieważ braki w jakości nie mogą mieć wpływu na pracę zakładu i dopiero po tym jak zebrane są wszystkie dane kontrolne to produkt kierowany może być do dalszej obróbki lub wysyłki.
 
WYKAZ NORM ZWIĄZANYCH Z METODOLOGIĄ BADAŃ