O firmieOfertaPrawodawstwoAromatyKontaktNowościReceptury aplikacyjne  
 
 

O FIRMIE
INNOWACJE
 Gwarancja powtarzalności produktu, łatwość jego użycia oraz dobór składników w zależności od aplikacji, z uwzględnieniem takich parametrów jak: termostabilność, rozpuszczalność, oparte są na zasadniczej regule, iż rozwój zwycięskich koncepcji produktu zależy od tego czy prawidłowo rozumiemy potrzeby konsumenta i możemy je stymulować.
 
Myśląc o innowacyjnych rozwiązaniach patrzymy i oceniamy wstecz produkty, aby lepiej zrozumieć na czym polegał ich sukces. Rozwijamy przy tym nowe kierunki analiz, które pozwalają nam z całym przekonaniem powiedzieć:
 
Ile? Dlaczego? I którego składnika aromatycznego należy użyć?
 
Rozbudowujemy bazy danych oraz doskonalimy techniki i metody ich prowadzenia i przetwarzania. Dotyczy to doskonalenia technik opisowych będących podstawą komunikacji przy ustaleniu profilu aromatu. Rozumienie całkowitego układu aromatu to między innymi rola poszczególnych komponentów, sposób i kolejność ich uwalniania, który składnik odpowiada za jaki smak oraz interakcji pomiędzy składnikami. Ważne jest zwłaszcza w aromatach powstających w procesie obróbki termicznej poznanie ścieżek powstawania i formowania aromatu. Pozwala to na lepsze rozumienie preferencji i zrozumienie co ma na myśli konsument mówiąc smaczne lub czego oczekuje mówiąc o aromacie pieczonego mięsa.