Polityka

Informacja o Polityce prywatności

Zdajemy sobie sprawę, że Twoje dane osobowe i sposób ich wykorzystania nie są Ci obojętne, i dlatego chcemy, abyś miał pewność, że firma Agro Food S.A. zachowuje ostrożność, wykorzystując Twoje dane. Niniejsza Informacja o polityce prywatności pomoże Ci zrozumieć, jakie dane osobowe gromadzimy, dlaczego je zbieramy i co z nimi robimy.

Czytając niniejszą Informację, należy pamiętać, że dotyczy ona wszystkich spółek grupy Agro Food, jak określono poniżej .

Poświęć chwilę na zapoznanie się z naszymi praktykami dotyczącymi ochrony prywatności i w przypadku jakichkolwiek pytań wyślij nam wiadomość e-mail lub skorzystaj z formularza "Skontaktuj się z nami" na naszych stronach internetowych.

Staraliśmy się, aby treść niniejszej Informacji była jak najprostsza, ale jeśli nie znasz takich pojęć jak pliki cookie, adres IP czy przeglądarka, najpierw przeczytaj o nich w części kluczowe terminy .

Masz prawo do sprzeciwu wobec niektórych zastosowań Twoich danych osobowych, w tym wykorzystywania danych osobowych do marketingu bezpośredniego. Zobacz, jakie są Twoje prawa i w jaki sposób możesz z nich skorzystać, tutaj .

KTO GROMADZI DANE?

Wszelkie dane osobowe przekazane firmie Agro Food S.A. lub przez nią gromadzone są kontrolowane zarówno przez spółkę Agro Food Technology Sp. z o.o., jak i Culinaria Sp. z o.o., które są połączonymi spółkami Grupy Agro Food (wszystkie spółki Grupy Agro Food, łącznie określane jako administratorzy danych).

Niniejsza Informacja o polityce prywatności dotyczy danych osobowych gromadzonych przez firmę Agro Food S.A. w związku z oferowanymi przez nas usługami i produktami.

Czytaj więcej

Wszelkie dane osobowe przekazane firmie Agro Food S.A. lub przez nią zgromadzone są kontrolowane zarówno przez spółkę przez spółkę Agro Food Technology Sp. z o.o. jak i Culinaria Sp. z o.o., które są połączonymi spółkami Grupy Agro Food (wszystkie spółki Grupy Agro Food, łącznie określane jako administratorzy danych).

Niniejsza Informacja o polityce prywatności dotyczy danych osobowych gromadzonych przez firmę Agro Food S.A. w związku z oferowanymi przez nas usługami i produktami. Odniesienia do firmy "Agro Food" w niniejszej Informacji odnoszą się do spółek Agro Food Technology Sp. z o.o. i Culinaria Sp. z o.o. oraz dowolnej spółki bezpośrednio lub pośrednio przez nie posiadanej i/lub kontrolowanej, z którą współpracujesz lub masz relacje biznesowe (dalej: "Grupa Agro Food").

Niniejsza Informacja o polityce prywatności dotyczy również treści marketingowych firmy Agro Food, w tym ofert oraz reklam produktów i usług firmy Agro Food, które my (lub usługodawca działający w naszym imieniu) wyświetlamy na zewnętrznych stronach internetowych, platformach i w aplikacjach w oparciu o informacje na temat Twojego korzystania z danej witryny. Te zewnętrzne strony internetowe zawierają na ogół własną Informację o polityce prywatności oraz własne Zasady i warunki korzystania. Zachęcamy do ich przeczytania przed korzystaniem z tych stron.

Mniej czytać

JAKIE DANE OSOBOWE SĄ GROMADZONE?

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje, które można wykorzystać do pośredniej lub bezpośredniej identyfikacji konkretnej osoby.

Nie masz obowiązku dostarczania firmie Agro Food żądanych przez nas danych osobowych, ale jeśli tego nie zrobisz, możemy nie być w stanie dostarczyć Ci naszych produktów i usług, zapewnić wysoką jakość usług czy odpowiedzieć na pytania.

Gromadzimy dane osobowe z różnych źródeł. Są to:

 • Dane osobowe przekazywane nam bezpośrednio,
 • Dane osobowe, które gromadzimy automatycznie, i
 • Dane osobowe, które gromadzimy z innych źródeł.

Czytaj więcej

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje, które można wykorzystać do pośredniej lub bezpośredniej identyfikacji konkretnej osoby. Definicja ta obejmuje dane osobowe zbierane w trybie offline za pośrednictwem naszych centrów angażowania konsumentów, bezpośrednich kampanii marketingowych, loterii i konkursów oraz w trybie online za pośrednictwem naszych stron internetowych, aplikacji oraz stron firmowych na platformach zewnętrznych i w aplikacjach dostępnych lub używanych za pośrednictwem platform zewnętrznych.

Podczas kontaktu z nami możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych. Firmy z grupy Agro Food mogą udostępniać sobie te dane osobowe i wykorzystywać je w sposób zgodny z niniejszą Informacją o polityce prywatności. Możemy również łączyć je z innymi informacjami, w celu ulepszenia naszych produktów, usług, treści oraz reklam.

Nie masz obowiązku dostarczania firmie Agro Food S.A. żądanych przez nas danych osobowych, ale jeśli tego nie zrobisz, możemy nie być w stanie dostarczyć Ci naszych produktów i usług, zapewnić wysoką jakość usług czy odpowiedzieć na pytania.

SPOSOBY GROMADZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Gromadzimy dane osobowe z różnych źródeł. Są to:

 • Dane osobowe przekazywane nam bezpośrednio. Gromadzimy dane o tym, w jaki sposób korzystasz z naszych usług i produktów, np. informacje o rodzajach treści, które oglądasz lub którymi się zajmujesz, oraz częstotliwość i czas trwania Twoich działań. Gromadzimy również dane osobowe przekazywane nam podczas rejestracji w biuletynie marketingowym, rejestracji w celu zakupu naszych produktów oraz wypełniania ankiet. W ten sposób możemy poprosić o podanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, adres, adres e-mail, numer telefonu lub dane karty kredytowej. Niektóre marki Agro Food mogą zbierać " specjalne kategorie danych osobowych" na Twój temat za Twoją wyraźną zgodą. Aby uzyskać więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania specjalnych kategorii danych, zapoznaj się z odpowiednią sekcją poniżej.
 • Dane osobowe, które gromadzimy automatycznie. Otrzymujemy również i przechowujemy określone rodzaje danych osobowych za każdym razem, gdy kontaktujesz się z nami online. Na przykład używamy plików cookie i technologii śledzenia (aby dowiedzieć się więcej, zobacz kluczowe terminy dotyczące prywatności) w celu uzyskania danych osobowych, gdy przeglądarka internetowa uzyskuje dostęp do naszych stron internetowych lub reklam i innych treści dostarczanych przez Agro Food lub w jego imieniu na innych stronach internetowych. Dane osobowe są również gromadzone podczas wyszukiwania, robienia zakupów, publikowania postów, uczestnictwa w konkursach i ankietach oraz komunikowania się z naszymi zespołami obsługi klienta. Przykłady rodzajów danych osobowych, które gromadzimy, obejmują; adres IP (aby dowiedzieć się więcej, zobacz kluczowe terminy dotyczące prywatności), identyfikator urządzenia, dane o lokalizacji, informacje o komputerze i połączeniu, takie jak typ i wersja przeglądarki, ustawienie strefy czasowej, typy i wersje wtyczek do przeglądarki, system operacyjny i historia zakupów - które firma Agro Food S.A. czasami łączy z podobnymi informacjami od innych konsumentów. Na stronach internetowych firmy Agro Food możemy również używać narzędzi programowych do mierzenia i gromadzenia informacji o sesji, w tym czasu reakcji strony, błędów pobierania, długości odwiedzin na niektórych stronach, informacji o interakcji na stronie oraz metod używanych do przeglądania strony. Możemy również zbierać informacje techniczne, pomagające nam zidentyfikować Twoje urządzenie w celu zapobiegania oszustwom oraz do celów diagno stycznych.
 • Dane osobowe, które gromadzimy z innych źródeł. Gromadzimy dane osobowe z innych źródeł, np. od naszych zaufanych partnerów zewnętrznych oraz platform zewnętrznych, w których firma Agro Food posiada konta: Na przykład, gdy korzystasz z funkcji "polubienie" na Facebooku lub funkcji +1 w Google+. Ponadto otrzymujemy informacje o interakcjach z naszymi reklamami, w celu sprawdzenia, czy są one trafne i skuteczne. Gromadzimy również informacje o Tobie i Twoich działaniach od podmiotów zewnętrznych, gdy wspólnie z nimi oferujemy usługi lub produkty, lub od zewnętrznych dostawców usług wzbogacania danych (aby dowiedzieć się więcej, zobacz kluczowe terminy dotyczące prywatności ), którzy zapewniają firmie Agro Food analizy dotyczące posiadanych przez nią danych osobowych.

KIEDY I DLACZEGO GROMADZIMY "SPECJALNE KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH"

Niektóre kategorie danych osobowych, takie jak rasa, pochodzenie etniczne, wyznanie, stan zdrowia, orientacja seksualna lub dane biometryczne są klasyfikowane jako "specjalne kategorie danych", mające zapewnioną dodatkowa ochroną zgodnie z europejskim prawodawstwem w zakresie ochrony danych.

Ograniczamy okoliczności, w których gromadzimy i przetwarzamy te specjalne kategorie danych.

Firma Agro Food czasami gromadzi dane dotyczące Twojego zdrowia, takie jak dane dotyczące alergii, ciąży lub rodzaju skóry, aby móc wysyłać Ci odpowiednio dopasowane reklamy i promocje. Firma Agro Food S.A. gromadzi i wykorzystuje dane osobowe wyłącznie w przypadku, gdy wyrazisz na to zgodę. W niektórych przypadkach możesz skorzystać z usług lub produktów, które nie wiążą się bezpośrednio ze zbieraniem specjalnych kategorii danych, ale mogą sugerować, jakie jest Twoje wyznanie, stan zdrowia lub inne specjalne kategorie danych.

Aby zilustrować okoliczności, w których firma Agro Food S.A. gromadzi i przetwarza specjalne kategorie danych, przedstawiamy następujące przykłady:

 • Firma Agro Food S.A. gromadzi informacje o terminach porodów ze strony rejestracji biuletynu Zwitsal lub Baby Dove. Na stronie rejestracji może również umieszczać pliki cookie, w których również zapisywane są te informacje. Następnie dane te są wykorzystywane do tworzenia grupy matek oczekujących na poród, w celu kierowania do nich reklam odpowiednich marek firmy Agro Food. Więcej informacji na temat profilowania firmy Agro Food S.A. można znaleźć w odpowiedniej sekcji [LINK];
 • Podobnie firma Agro Food S.A. gromadzi dane osobowe związane z alergiami konsumentów, w celu dostarczenia im reklam i promocji produktów odpowiadających ich potrzebom.

W JAKI SPOSÓB CHRONIMY PRYWATNOŚĆ DZIECI?

Zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest podejmowanie dodatkowych środków ostrożności w celu ochrony prywatności i bezpieczeństwa dzieci korzystających z produktów i usług firmy Agro Food.

Większość stron internetowych firmy Agro Food została zaprojektowana i jest przeznaczona do użytku przez dorosłych. W przypadku, gdzie jedna z naszych stron internetowych jest przeznaczona do użytku młodszej publiczności, uzyskamy zgodę osoby dorosłej mającej odpowiedzialność rodzicielską, zanim zgromadzimy dane osobowe wymagane przez obowiązujące prawo i przepisy (wiek, w którym zgoda jest konieczna, różni się w zależności od kraju).

Jeśli jesteś dzieckiem w wieku, w którym wymagana jest zgoda rodziców w Twoim kraju, powinieneś(-aś) zapoznać się z warunkami niniejszej Informacji o polityce prywatności razem ze swoim rodzicem lub opiekunem prawnym,aby upewnić się, że je rozumiesz i akceptujesz. Jeśli odkryjemy, że zgromadziliśmy dane osobowe od dziecka bez zgody rodzica lub opiekuna, jeśli taka zgoda powinna zostać uzyskana, usuniemy te dane osobowe tak szybko, jak to możliwe. Dostęp do niektórych części stron internetowych firmy Agro Food i/lub prawo do otrzymywania nagród, próbek lub innych form gratyfikacji są zazwyczaj ograniczone do użytkowników powyżej pewnego wieku.

Czasami wykorzystujemy dane osobowe w celu Weryfikacji wieku oraz egzekwowania wszelkich tego typu ograniczeń wiekowych.

Mniej czytać

W JAKIM CELU WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE?

Gromadzimy, przetwarzamy i ujawniamy dane osobowe tylko w konkretnych i ograniczonych celach. Na przykład w celuprzetwarzania płatności, oceny i obsługi skarg, rozwijania i ulepszania naszych produktów, usług, metod komunikacji oraz funkcjonalności naszych stron internetowych, w celu zapewnienia spersonalizowanych produktów, komunikacji oraz ukierunkowanej reklamy i rekomendacji produktów.

Tworzymy także profile, analizując informacje dotyczące surfowania po sieci, wyszukiwania i dokonywania zakupów oraz interakcji z naszymi markami poprzez budowanie segmentów (tworzenie grup, które mają pewne wspólne cechy) i umieszczanie danych osobowych w jednym lub kilku segmentach.

Ponadto firma Agro Food przetwarza dane osobowe również w sposób zautomatyzowany. Decyzja automatyczna jest decyzją podejmowaną wyłącznie w sposób zautomatyzowany, bez angażowania osób fizycznych w procesy decyzyjne dotyczące danych osobowych.

Czytaj więcej

Gromadzimy, przetwarzamy i ujawniamy dane osobowe w następujących celach:

 • Jeśli dokonasz zakupu naszych produktów, w celu przetwarzania płatności, zapewnienia informacji o statusie zamówienia, obsługi zapytań i próśb oraz oceny i obsługi skarg;
 • W celu odpowiedzi na zapytania lub aby skontaktować się z Tobą i odpowiedzieć na Twoje pytania i/lub prośby;
 • W celu rozwijania i ulepszania naszych produktów, usług, metody komunikacji oraz funkcjonalności naszych stron internetowych;
 • Do konkursów lub promocji, w których bierzesz udział;
 • W celu przekazywania informacji do Ciebie i zarządzania Twoją rejestracją i/lub subskrypcją naszego biuletynu lub innego środka komunikacji;
 • W celu zarządzania naszymi codziennymi potrzebami biznesowymi związanymi z Twoim udziałem w naszych konkursach, loteriach lub działaniach promocyjnych;
 • W celu weryfikacji tożsamości osób kontaktujących się z nami telefonicznie, drogą elektroniczną lub w inny sposób;
 • Do celów wewnętrznych szkoleń oraz zapewnienia jakości;
 • W celu zrozumienia i zidentyfikowania zainteresowań, pragnień oraz zmieniających się potrzeb konsumentów, w celu ulepszania naszej strony internetowej, naszych obecnych produktów i usług i/lub opracowywania nowych produktów i usług; i
 • W celu zapewnienia spersonalizowanych produktów, komunikacji oraz ukierunkowanej reklamy i rekomendacji produktów.

Podczas zbierania oraz wykorzystywania Twoich danych osobowych do celów wymienionych powyżej lub innych, będziemy Cię o tym informować na bieżąco.

W razie potrzeby poprosimy o Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Po wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych masz prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie.

W niektórych przypadkach przetwarzania Twoich danych osobowych polegamy na tzw. uzasadnionym interesie. Uzasadniony interes może mieć miejsce na przykład, gdy zarejestrujesz się w programie lojalnościowym w jednej z naszych marek, a my wykorzystamy zebrane dane osobowe do przeprowadzenia analizy danych w celu ulepszenia naszych produktów lub usług. Taka podstawa do wykorzystania danych będzie stosowana tylko tam, gdzie jest to konieczne do osiągnięcia uzasadnionego interesu, na przykład w celu pomocy w wykonaniu umowy lub w celu optymalizacji usługi, i nie narusza Twoich praw jako osoby fizycznej. Ta podstawa prawna będzie wykorzystywana tylko w przypadkach, w których nie ma mniej inwazyjnego sposobu przetwarzania danych osobowych. Możemy zapewnić, że w przypadku wykorzystania uzasadnionego interesu jako podstawy do przetwarzania danych osobowych, zostanie to odnotowane i będziesz mieć prawo poprosić o te informacje.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania umowy, której jesteś lub będziesz stroną. Na przykład musimy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby dostarczyć produkt lub usługę, którą kupiłeś(-aś), abyś mógł/mogła wziąć udział w jednym z naszych konkursów lub aby wysłać próbki, o które prosiłeś(-aś). Przetwarzamy również Twoje dane osobowe, gdy mamy obowiązek prawny (np. zobowiązania podatkowe lub związane z ubezpieczeniem społecznym) do wykonania takiego przetwarzania. Na przykład nakaz sądowy lub wezwanie sądowe mogą wymagać od nas przetwarzania danych osobowych w określonym celu lub możemy być zmuszeni do przetwarzania danych osobowych w celu zgłaszania podejrzanych transakcji zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy.

PROFILOWANIE

Agro Food wykorzystuje dane osobowe do tworzenia profili. Tworzymy profile, analizując informacje dotyczące surfowania po sieci, wyszukiwania i dokonywania zakupów oraz interakcji z naszymi markami poprzez budowanie segmentów (tworzenie grup, które mają pewne wspólne cechy) i umieszczanie danych osobowych w jednym lub kilku segmentach. Segmenty te są wykorzystywane przez firmę Agro Food do personalizowania strony internetowej oraz naszej komunikacji z Tobą (np. poprzez wyświetlanie odpowiednich treści podczas odwiedzania naszej strony internetowej lub biuletynu), a także do wyświetlania odpowiednich ofert i reklam na stronach firmy Agro Food oraz za pośrednictwem stron zewnętrznych. Segmenty można również wykorzystywać w kampaniach innych firm na stronach internetowych firmy Agro Food. Firma Agro Food tworzy profile z Twoich danych tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę; na przykład akceptując ustawienie plików cookie w przeglądarce internetowej lub zapisując się do otrzymywania biuletynów wysyłanych pocztą elektroniczną przez jedną z naszych marek.

Możesz w dowolnym momencie cofnąć swoją zgodę, aby zapobiec wykorzystywaniu swoich danych osobowych w ten sposób, korzystając z sekcji zarządzaj plikami cookie w Informacji o wykorzystaniu plików cookie lub rezygnując z subskrypcji na swój adres e-mail, jeśli zalogowałeś(-aś) się w jednej z naszych stron internetowych lub zarejestrowałeś(-aś) się w biuletynach marketingowych.

Dla przykładu -

 • Firma Agro Food S.A. gromadzi dane, za Twoją zgodą, z:
  • Naszych stron internetowych, na temat przeglądanych treści i sposobu interakcji z nimi;
  • Naszych reklam cyfrowych, które wyświetlamy na platformach społecznościowych i stronach internetowych innych wydawców; oraz
  • Formularzy, które wypełniasz i wysyłasz nam z informacjami o swoich zainteresowaniach w trybie online.
 • Śledzimy również produkty, które kupujesz, gdy klikasz jedną z naszych reklam i dokonujesz zakupu od naszych partnerów handlowych.
 • Jeśli poprosiłeś o otrzymywanie wiadomości e-mail lub SMS od nas, śledzimy, czy otwierasz, czytasz lub klikasz ich zawartość, aby zobaczyć, co Cię interesuje, i móc przesyłać Ci więcej treści, które naszym zdaniem mogą Ci się podobać.
 • Używamy tych danych do profilowania Twoich upodobań i awersji. Na przykład, jeśli widzimy, że regularnie przeglądasz przepisy wegańskie na naszej stronie "Recipedia i zdecydowałeś(-aś) się otrzymywać od nas wiadomości e-mail, możemy przesłać Ci aktualizacje nowych przepisów wegańskich, które właśnie trafiły na stronę, lub możemy dostosować nasze treści internetowe, aby bardziej trafić w Twoje zainteresowania.
 • Na podstawie tych informacji profilowych możemy również wyświetlać reklamy, które będą Ci się podobać i które będziesz chcieć zobaczyć podczas przeglądania treści od nas lub z naszej sieci wydawców, z którymi się reklamujemy. Czasami, za Twoją zgodą, możemy wykorzystać dane o Twojej aktualnej lokalizacji, aby wyświetlać Ci reklamy związane z promocjami lub wy darzeniami w pobliżu, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować.
 • Możemy również użyć informacji, które podałeś(-aś) wybranym podmiotom zewnętrznym i na których udostępnienie wyraziłeś(-aś) zgodę, takich jak wiek, płeć, etap życia, styl życia czy zainteresowania, w celu zidentyfikowania osób, które naszym zdaniem będą miały podobne zainteresowania do Ciebie i które według nas będą zainteresowane podobną reklamą.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

W niektórych przypadkach firma Agro Food przetwarza dane osobowe w sposób zautomatyzowany. Decyzja automatyczna jest decyzją podejmowaną wyłącznie w sposób zautomatyzowany, bez angażowania osób fizycznych w procesy decyzyjne dotyczące danych osobowych. Na przykład:

 • Firma Agro Food wykorzystuje gry symulacyjne do naukowej oceny zachowań oraz analitykę danych w celu oceny potencjalnych pracowników. Od kandydatów wymaga się grania w zestaw gier, a wzorce zachowań prezentowane w trakcie gry ocenia się za pomocą niestandardowego algorytmu firmy Agro Food S.A., aby przewidzieć potencjał kandydata do określonej roli. Algorytm ten jest regularnie testowany w celu zapewnienia uczciwości, skuteczności i bezstronności.

Nie podejmujemy istotnych dla Ciebie decyzji wyłącznie w sposób zautomatyzowany. Jeśli to robimy, powiadamiamy Cię i przekazujemy Ci wyraźną informację o naszej decyzji, by polegać na zautomatyzowanym przetwarzaniu w celu podjęcia decyzji, a także przedstawiamy jej podstawę prawną. Na przykład firma Agro Food przetwarza dane osobowe w sposób zautomatyzowany tylko wtedy, gdy jest to konieczne do zawarcia lub wykonania umowy z Tobą lub gdy wyrazisz zgodę.

Masz prawo nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i która ma dla Ciebie znaczące skutki prawne. W szczególności masz prawo:

 • skorzystać z ludzkiej interwencji;
 • wyrazić swój punkt widzenia;
 • uzyskać wyjaśnienie decyzji osiągniętej po ocenie; i
 • zakwestionować taką decyzję.
Mniej czytać

KOMU BĘDĄ ONE UDOSTĘPNIANE?

Jako globalna korporacja, firma Agro Food S.A. udostępnia Twoje dane osobowe wewnętrznie oraz wybranym podmiotom zewnętrznym. Na przykład udostępniamy Twoje dane osobowe zewnętrznym dostawcom usług, innym podmiotom zewnętrznym, jak również w przypadku transferów biznesowych lub obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów prawa.

Czytaj więcej

Jako globalna korporacja, firma Agro Food S.A. udostępnia Twoje dane osobowe wewnętrznie oraz wybranym podmiotom zewnętrznym w następujących okolicznościach:

 • Zewnętrzni dostawcy usług. W celu spełnienia Twoich próśb, odpowiedzenia na pytania, realizacji zamówienia, uznania kuponów, dostarczenia próbek, umożliwienia udziału w loteriach lub udostępnienia różnych innych funkcji, usług i materiałów za pośrednictwem naszych stron internetowych, udostępniamy Twoje dane osobowe zewnętrznym dostawcom usług, działającym w naszym imieniu, takim jak firmy, które: hostują lub obsługują strony internetowe firmy Agro Food, przetwarzają płatności, analizują dane, zapewniają obsługę klienta, usługi pocztowe lub dostawcze, a także sponsorzy lub inne podmioty zewnętrzne, które uczestniczą w naszych promocjach lub nimi zarządzają. Mają one dostęp do danych osobowych potrzebnych do wykonywania swoich funkcji, ale nie mogą ich wykorzystywać do innych celów. Ponadto muszą przetwarzać te dane osobowe zgodnie z niniejszą Informacją o polityce prywatności oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych.
 • Inne podmioty zewnętrzne. Twoje dane osobowe będą również wykorzystywane przez nas lub udostępniane naszym sponsorom, reklamodawcom, sieciom reklamowym, serwerom reklamowym, sieciom społecznościowym i firmom analitycznym lub innym podmiotom zewnętrznym na potrzeby marketingu, promocji, wzbogacania danych (aby dowiedzieć się więcej o kluczowych terminach dotyczących prywatności, kliknij link [LINK]) oraz innych ofert i informacji o produktach.
 • Transfery biznesowe. Twoje dane osobowe będą wykorzystywane przez nas lub udostępniane Grupie Agro Food z przyczyn wewnętrznych, głównie w celach biznesowych i operacyjnych. W miarę rozwoju działalności możemy sprzedawać lub kupować aktywa, spółki zależne lub jednostki biznesowe. W takich transakcjach dane osobowe są zwykle jednym z przenoszonych aktyw biznesowych, lecz nadal podlegają warunkom obowiązującej wcześniej Informacji o polityce prywatności (jeżeli nie wyrażono wcześniejszej zgody). Jeśli inny podmiot przejmie naszą firmę, zasadniczo całość lub część naszych aktywów lub aktywów związanych ze stronami internetowymi firmy Agro Food S.A., Twoje dane osobowe zostaną ujawnione temu podmiotowi jako część procesu due diligence i przekazane jako jeden z przekazywanych aktywów. Ponadto, jeżeli jakiekolwiek postępowanie upadłościowe lub naprawcze zostanie wszczęte przez nas lub przeciwko nam, wszystkie takie dane osobowe będą uważane za nasze aktywa i jako takie, możliwe, że zostaną sprzedane lub przekazane podmiotom zewnętrznym.
 • Obowiązki informacyjne wynikające z przepisów prawa. Możemy przekazywać i ujawniać Twoje dane osobowe podmiotom zewnętrznym:
  • W celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa;
  • Gdy w dobrej wierze uważamy, że właściwe tego wymaga prawo;
  • Na prośbę władz państwowych przeprowadzających dochodzenie;
  • W celu zweryfikowania lub wyegzekwowania naszych "Warunków korzystania" lub innych odpowiednich zasad;
  • W celu wykrycia oszustwa i ochrony przed nim lub wykrycia jakichkolwiek luk technicznych lub w zabezpieczeniach;
  • W celu odpowiedzi na sytuację awaryjną; lub w przeciwnym wypadku
  • W celu ochrony praw, własności i bezpieczeństwa firmy Agro Food S.A., podmiotów zewnętrznych, odwiedzających strony firmy Agro Food S.A. i pozostałych osób.

MIĘDZYNARODOWE TRANSFERY DANYCH

Agro Food S.A. udostępnia dane osobowe wewnętrznie lub podmiotom zewnętrznym w celach opisanych w niniejszej Informacji o polityce prywatności.

Agro Food S.A. będzie wysyłać dane osobowe zebrane w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EEA) do innych krajów tylko w następujących okolicznościach:

 • W celu wypełnienia Twoich instrukcji;
 • W celu spełnienia obowiązków prawnych;
 • W celu współpracy z naszymi agentami i doradcami, którzy pomagają nam prowadzić naszą firmę i oferować nasze usługi.

Jeśli przekażemy dane osobowe poza EOG, firma Agro Food S.A. zadba o to, aby dane te były chronione w ten sam sposób, jak w EOG. Zastosujemy jedno z następujących zabezpieczeń:

 • Transfer do kraju nienależącego do EOG, którego ustawodawstwo dotyczące prywatności zapewnia poziom ochrony danych osobowych na takim samym poziomie, co w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 • Zawarcie umowy z zagranicznym podmiotem zewnętrznym, według której będzie on musiał chronić dane osobowe zgodnie z tymi samymi standardami, co w EOG; lub
 • Transfer danych osobowych do organizacji będących częścią szczegółowych umów dotyczących transgranicznego przesyłania danych z Unią Europejską (np. Tarcza prywatności, ramy określające standardy prywatności dla danych przesyłanych między Stanami Zjednoczonymi a krajami europejskimi).
Mniej czytać

JAK CHRONIMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Firma Agro Food S.A. traktuje bezpieczeństwo danych osobowych bardzo poważnie. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe przed niewłaściwym użyciem, ingerencją, utratą, nieautoryzowanym dostępem, modyfikacją lub ujawnieniem.

Czytaj więcej

Firma Agro Food S.A. traktuje bezpieczeństwo danych osobowych bardzo poważnie. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe przed niewłaściwym użyciem, ingerencją, utratą, nieautoryzowanym dostępem, modyfikacją lub ujawnieniem.

Nasze działania obejmują wdrażanie odpowiednich kontroli dostępu, inwestowanie w najnowsze Technologie bezpieczeństwa informatycznego w celu ochrony wykorzystywanych przez nas środowisk IT oraz szyfrowanie, pseudonimizację i anonimizację danych osobowych w miarę możliwości.

Dostęp naszych pracowników i agentów do danych osobowych ma miejsce tylko w niezbędnym stopniu i podlega ścisłym zobowiązaniom umownym dotyczącym poufności podczas przetwarzania przez podmioty zewnętrzne.

Mniej czytać

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać tak długo, jak długo będziemy ich potrzebować do celów, do których są przetwarzane.

Czytaj więcej

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać tak długo, jak długo będziemy ich potrzebować do celów, do których są przetwarzane. Na przykład, gdy dokonasz u nas zakupu online, będziemy przechowywać dane związane z Twoim zakupem, abyśmy mogli wykonać zawartą umowę, a następnie zachowamy dane osobowe przez okres, który umożliwi nam obsługę lub odpowiedź na wszelkie skargi, zapytania lub wątpliwości związane z zakupem.

Twoje dane mogą również zostać zachowane, abyśmy mogli kontynuować ulepszanie usług, z których korzystasz, a także zapewnić Ci należne nagrody lojalnościowe.

Przechowujemy określone dane, zbierane bezpośrednio w celu ukierunkowania działań, przez możliwie najkrótszy czas, po czym trwale je usuwamy.

Będziemy aktywnie sprawdzać dane osobowe, które przechowujemy, i bezpiecznie je usuwać lub w niektórych przypadkach anonimizować, gdy nie będzie już potrzeby prawnej, biznesowej lub konsumenckiej, aby je przechowywać.

Mniej czytać

JAKIE SĄ TWOJE PRAWA?

W odniesieniu do Twoich danych osobowych przysługuje Ci szereg praw dotyczących tego, jak dane te są przetwarzane. Możesz skorzystać z tych praw w dowolnym momencie. Poniżej przedstawiamy przegląd tych praw wraz z tym, co to oznacza dla Ciebie. Możesz egzekwować swoje prawa, wysyłając e-mail lub korzystając z formularza "Skontaktuj się z nami" na naszych stronach internetowych.

Czytaj więcej

W odniesieniu do Twoich danych osobowych przysługuje Ci szereg praw dotyczących tego, jak dane te są przetwarzane. Możesz skorzystać z tych praw w dowolnym momencie. Poniżej przedstawiamy przegląd tych praw wraz z tym, co to oznacza dla Ciebie. Możesz egzekwować swoje prawa, wysyłając e-mail lub korzystając z formularza "Skontaktuj się z nami" na naszych stronach internetowych.

 • Prawo do otrzymania informacji. Masz prawo do otrzymania jasnych, przejrzystych i zrozumiałych informacji o swoich prawach oraz o tym, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe. Dlatego przekazujemy Ci niniejszą Informację o polityce prywatności.
 • Prawo do dostępu i poprawiania. W każdej chwili masz prawo do dostępu, poprawiania lub aktualizowania swoich danych osobowych. Zdajemy sobie sprawę, jak bardzo jest to ważne, i jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw, skontaktuj się z nami.
 • Prawo do przenoszenia danych. Przekazane przez Ciebie dane osobowe można przenosić. Oznacza to, że w pewnych okolicznościach mogą być one przenoszone, kopiowane lub przesyłane elektronicznie.
 • Prawo do bycia zapomnianym. W pewnych okolicznościach masz prawo żądać usunięcia swoich danych. Jeśli chcesz usunąć przechowywane przez nas dane osobowe, poinformuj nas o tym, a my podejmiemy odpowiednie kroki w celu odpowiedzenia na Twoje żądanie zgodnie z wymogami prawnymi. Jeśli gromadzone przez nas dane osobowe nie będą już potrzebne do jakichkolwiek celów i nie będziemy prawnie zobowiązani do ich zachowania, zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby je usunąć, zniszczyć lub trwale pozbawić elementów pozwalających na identyfikację.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania. W pewnych okolicznościach masz prawo ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowych.
 • Prawo do sprzeciwu. W pewnych okolicznościach masz prawo sprzeciwić się pewnym rodzajom przetwarzania, w tym przetwarzaniu w celu marketingu bezpośredniego (tj. otrzymywaniu od nas wiadomości e-mail z powiadomieniami lub kontaktowaniu się w celu przedstawienia potencjalnych okazji).
 • Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Masz prawo złożyć skargę bezpośrednio do miejscowego organu nadzorczego w sprawie przetwarzania danych osobowych.
 • Prawo do wycofania zgody. Jeśli wyraziłeś(-aś) zgodę na wszystko, co robimy z Twoimi danymi osobowymi (tzn. polegamy na Twojej zgodzie jako podstawie prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych), masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie (chociaż jeśli to zrobisz, nie oznacza to, że wszystko, co zrobiliśmy z Twoimi danymi osobowymi za Twoją zgodą do tego momentu, jest niezgodne z prawem). Możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, kontaktując się z nami podając poniższe dane.
 • Prawa związane z automatycznym podejmowaniem decyzji. Masz prawo nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i która ma dla Ciebie znaczące skutki prawne. W szczególności masz prawo:
  • skorzystać z ludzkiej interwencji;
  • wyrazić swój punkt widzenia;
  • uzyskać wyjaśnienie decyzji osiągniętej po ocenie; i
  • zakwestionować taką decyzję.

Więcej informacji i porad na temat przysługujących Ci praw możesz uzyskać od regulatora ochrony danych w swoim kraju.

Mniej czytać

JAK MOŻNA SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z FIRMĄ AGRO FOOD S.A.?

Osobą ds. prywatności w firmie Agro Food S.A. jest p. Ewa Zaręba, z którą można się skontaktować pisząc na adres Agro Food S.A., ul. Żarnowiecka 56, 42-436 Pilica lub drogą e-mailowa.

Czytaj więcej

Osobą ds. prywatności w firmie Agro Food S.A. jest p. Ewa Zaręba, z którą można się skontaktować pisząc na adres Agro Food S.A., ul. Żarnowiecka 56, 42-436 Pilica lub drogą e-mailowa.

Jeśli masz jakieś pytania lub obawy dotyczące Informacji o polityce prywatności firmy Agro Food czy też przetwarzania danych, lub jeśli chcesz zgłosić skargę o możliwym naruszeniu lokalnych przepisów dotyczących prywatności, zrób to wysyłając wiadomość e-mail ; lub korzystając z formularza "Skontaktuj się z nami" na naszych stronach internetowych.

Gdy otrzymujemy pytanie dotyczące prywatności lub prośbę o dostęp, mamy dedykowany zespół, który dokonuje segregacji kontaktów i stara się rozwiązać konkretny problem lub zapytanie, które pragniesz zgłosić. Jeśli Twój problem ma bardziej merytoryczny charakter, możemy potrzebować uzyskać od ciebie więcej informacji. Wszystkie takie kontakty merytoryczne otrzymują odpowiedź. Jeśli nie jesteś usatysfakcjonowany(-a) otrzymaną odpowiedzią, możesz skierować skargę do właściwego organu nadzoru w swoim kraju. Jeśli nas o to poprosisz, postaramy się udzielić Ci informacji na temat odpowiednich sposobów rozpatrywania reklamacji, które mogą mieć zastosowanie w danych okolicznościach.

Mniej czytać

W JAKI SPOSÓB AKTUALIZUJEMY TĘ INFORMACJĘ O POLITYCE PRYWATNOŚCI?

Będziemy aktualizować niniejszą Informację o polityce prywatności, gdy będzie to konieczne, aby odzwierciedlić opinie klientów i zmiany w naszych produktach i usługach.

Czytaj więcej

Będziemy aktualizować niniejszą Informację o polityce prywatności, gdy będzie to konieczne, aby odzwierciedlić opinie klientów i zmiany w naszych produktach i usługach. Gdy opublikujemy zmiany w tym oświadczeniu, zmienimy również datę ostatniej aktualizacji w górnej części niniejszej Informacji. Jeśli zmiany będą znaczące, zapewnimy większą widoczność Informacji (w tym, w przypadku niektórych usług, powiadomienia drogą e-mailową o zmianach w Informacji o polityce prywatności). Będziemy również przechowywać wcześniejsze wersje niniejszej Informacji o polityce prywatności w archiwum.

Nie ograniczmy Twoich praw w ramach niniejszej Informacji o polityce prywatności bez Twojej zgody.

DODATKOWE WARUNKI LUB INFORMACJE DOTYCZĄCE POLITYKI PRYWATNOŚCI

Oprócz niniejszej Informacji o polityce prywatności mogą obowiązywać określone kampanie lub promocje, które będą podlegać dodatkowym warunkom lub Informacjom dotyczącym polityki prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z tymi dodatkowymi warunkami lub informacjami przed wzięciem udziału w takich kampaniach lub promocjach, ponieważ ich przestrzeganie będzie wymagane od u czestników. Wszelkie dodatkowe warunki lub informacje dotyczące polityki prywatności będą w widoczny sposób dostępne.

Mniej czytać